Skip to main content

Ráiteas Príobháideachta

I bhfeidhm ó: An 1 Meitheamh 2023

Achoimre ar an Ráiteas Príobháideachta

Clúdaíonn an beartas seo an chaoi a gcaitheann Seirbhís Tuarascála Réamhphleanála Chontae na Gaillimhe le Faisnéis Inaitheanta Phearsanta (“FII”) a bhailíonn, a stórálann agus a phróiseálann an tseirbhís. Baintear úsáid as an tseirbhís seo chun tuairiscí réamhphleanála a chruthú do dhuine ar bith i gContae na Gaillimhe a bhfuil suim acu foghlaim conas is féidir le Comhairle Chontae na Gaillimhe breathnú ar theorainn láithreáin le linn próiseas iarratais phleanála. Cuirtear tuairisc ar fáil ar líne, agus seoltar nasc maidir leis an tuairisc chuig an iarrthóir trí ríomhphost tar éis dóibh foirm na tuairisce a chur isteach. Oibríonn Pin Point Alerts Ltd. an tseirbhís seo thar ceann Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus is iad an Rialaitheoir Sonraí agus an Próiseálaí Sonraí. Próiseálann an chuideachta seo atá lonnaithe i gCill Chainnigh sonraí pearsanta an síntiúsóra, daingníonn siad na sonraí pearsanta seo, agus na beartais éagsúla cuideachta a chloíonn leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Bailítear an Fhaisnéis Inaitheanta Phearsanta (“FII”) seo a leanas ó úsáideoirí láithreán gréasáin a iarrann tuairiscí::

1. Seoladh-Ríomhphoist
i. TUAIRISC A SHEACHADADH: Úsáidtear seoltaí ríomhphoist chun tuairiscí ríomhphoist a sheachadadh d'iarrthóirí a úsáideann an tseirbhís.
ii. AN tEOLAS IS DÉANAÍ A SHEOLADH: Má chuirtear leibhéil sonraí tuarascála nua leis an tseirbhís, ansin úsáidtear an seoladh ríomhphoist chun a chur in iúl d'iarrthóirí gur féidir leo tuarascáil nua a chruthú le faisnéis nuashonraithe.
iii. MONATÓIREACHT A DHÉANAMH AR ÚSÁID NA SEIRBHÍSE: Cuirtear an tseirbhís seo ar fáil do dhaoine aonair i gCo. na Gaillimhe chun tuarascálacha a chruthú dá dteorainn láithreáin bheartaithe roimh aon iarratas pleanála. Níl sé i gceist go n-úsáidfidh pleanálaithe nó seirbhísí gairmiúla an tseirbhís mar bhiúró seirbhíse. Úsáidtear an seoladh ríomhphoist chun monatóireacht a dhéanamh ar mhéadracht iarratas agus chun cosc a chur ar aon mhí-úsáid a bhainfí as an gcóras.

2. Seoladh IP
Is éard is seoladh prótacail Idirlín ("IP") ann ná an uimhir uathúil a shanntar do do ghléas cumarsáide Idirlín nó do Sholáthraí Seirbhíse Idirlín ("ISP"). D’féadfaih an tseirbhís seoltaí IP den sórt sin a rianú le haghaidh riarachán an chórais, rianú láithreáin, chun cosc a chur ar mhí-úsáid na seirbhíse agus le haghaidh úsáidí eile a thuairiscítear sa Bheartas Príobháideachta seo. Mar shampla, má tá gníomhaíocht amhrasach bunaithe ar ghníomhaíocht seolta IP ansin tá an cumas againn an seoladh nó cosc a chur ar an raon IP seo ag am ar bith.

Rialaitheoir Sonraí & Próiseálaí Sonraí

Pin Point Alerts Ltd.
Halla Burrell,
Halla Burrell,
Bóthar an Choláiste,
Co. Chill Chainnigh, R95TP64
Suíomh Gréasáin: http://www.pinpointalerts.com
Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Tabhair faoi deara: Cé go gcuireann Pin Point Alerts Ltd. an tseirbhís seo ar fáil do Chomhairle Chontae na Gaillimhe, ní hí an Chomhairle an rialaitheoir sonraí ná próiseálaí sonraí. Tá an FII teoranta do sheoladh ríomhphoist agus seoladh IP, agus tá mír sonraí le feiceáil ag an gComhairle ag am ar bith. Is iad Pin Point Alerts Ltd. an t-aon chuideachta ar féidir leo rochtain a fháil ar an FII.

Na daoine a dtugtar rochtain dóibh ar do chuid faisnéise pearsanta:

Is iad Pin Point Alerts Ltd úinéir aonair an bhunachair sonraí seirbhíse agus iarratais. Ní úsáidtear sonraí PII ach amháin do na cuspóirí atá leagtha amach thuas. Ag aon am ní chuirtear suíomh gréasáin ná bunachar sonraí na seirbhíse ar fáil do 3ú páirtithe seachtracha, Comhairle Chontae na Gaillimhe san áireamh, ná níl sé i gceist dul i dteagmháil le comhlachtaí seachtracha ar féidir leo rochtain a fháil ar an tseirbhís nó ar an mbunachar sonraí ag am ar bith. Má athraíonn an beartas seo, cuirfear gach síntiúsóir ar an eolas i scríbhinn.

Ráiteas Slándála Sonraí, agus na bearta atá i bhfeidhm againn chun d'fhaisnéis phearsanta a chosaint:

Tá nósanna imeachta fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta réasúnta agus cuí curtha i bhfeidhm againn chun cabhrú le faisnéis a bhailímid tríd an tseirbhís seo a chosaint. Mar sin féin, ba chóir go mbeadh a fhios agat nach féidir le haon chuideachta, lena n-áirítear Pin Point Alerts Ltd, deireadh iomlán a chur le rioscaí slándála a bhaineann le Faisnéis Inaitheanta Phearsanta (FII).

Cad iad na roghanna a thugaimid duit agus conas is féidir leat do chuid faisnéise pearsanta a cheartú nó a athbhreithniú?

i. Díliostáil de réir Foirm Ghréasáin
Má d'iarr tú tuairisc ón tseirbhís seo, stórálfar do sheoladh ríomhphoist agus do sheoladh IP (FII) ar fhreastalaithe arna mbainistiú ag Pin Point Alerts Ltd. Is féidir leat a iarraidh go scriosfar do PII tríd an bhfoirm Dhíliostála a chomhlánú ag https://galway.preplanning.ie/optout

ii. Cuir ríomhphost chuig Pin Point Alerts Ltd.
Mura bhfuil tú sásta an modh foirme gréasáin thuas a úsáid, ní gá ach ríomhphost a chur chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus na focail OPT OUT a chur i líne an ábhair. Bainfidh duine d'fhoireann Pin Point Alerts Ltd do sheoladh ríomhphoist agus taifid seolta IP ón suíomh gréasáin.

An úsáid a bhainimid as fianáin:

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin, ar comhaid bheaga dhigiteacha iad a stóráiltear i do bhrabhsálaí gréasáin a chuireann ar ár gcumas do chuairteanna fillte ar ár láithreán gréasáin a rianú. Bainimid úsáid as fianáin chun feabhas agus eispéireas an úsáideora a chinntiú. Úsáidtear fianáin ar an láithreán gréasáin seo freisin chun dlús a chur leis an am lódála do leathanaigh ghréasáin ar chuairteanna ina dhiaidh sin ar an láithreán gréasáin. D'fhéadfadh socruithe do bhrabhsálaí ligean duit na fianáin seo a bhlocáil, rud atá go breá agus leanfaidh an tseirbhís ag feidhmiú, ach molaimid duit iad a chumasú chun cabhrú linn d'eispéireas a phearsantú ar an láithreán gréasáin seo. Ní úsáidtear ach fianáin chéad pháirtí agus fianáin tríú páirtí a bhfuil géarghá leo chun an tseirbhís seo a sholáthar.

Cá bhfanann an bunachar sonraí agus cúltacaí Faisnéise Inaitheanta Pearsanta (FII)?

Déantar gach gné den tseirbhís seo, lena n-áirítear bunachair shonraí agus láithreáin ghréasáin, a óstáil laistigh den Aontas Eorpach. Ní aistrítear FII chuig 3ú tír lasmuigh den Aontas Eorpach ag am ar bith. Déantar cúltacaí a chriptiú go hiomlán agus a stóráil go daingean in Éirinn ar feadh uastréimhse 14 lá sula scriosann siad iad féin. Táimid sásta tuilleadh faisnéise a roinnt lenár gcliaint agus lenár síntiúsóirí maidir lenár gcleachtais stórála agus slándála ag am ar bith.

Ceisteanna agus Gearáin

Má chreideann tú go gcoinníonn Pin Point Alerts do shonraí pearsanta (FII) go mícheart tríd an tseirbhís seo, is féidir leat aon fhiosrúcháin nó gearáin a bhaineann lenár gcomhlíonadh Cosanta Sonraí agus GDPR a threorú chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.. Tabharfaimid freagra laistigh de 3 lá oibre ar a mhéad. Más mian leat brú a chur chun go mbainfimid do chuid shonraí FII den tseirbhís seo (.i. níl tú in ann na roghanna díliostála atá liostaithe thuas a úsáid) ansin tógfaidh sé suas le 7 lá oibre. Má theipeann orainn freagra a thabhairt laistigh den am sin, nó mura dtugann ár bhfreagra aghaidh ar d'ábhair imní, déan teagmháil go díreach le Pin Point Alerts Ltd ag 01 2544363. D'fhéadfadh seans a bheith ann nár fritheadh do r-phost, agus ba mhaith linn a chinntiú go ndéileálfaimid le d'iarratas chomh luath agus is féidir.

Conas is féidir linn ár mBeartas Príobháideachta a Nuashonrú

Ó am go ham, féadfaimid Faisnéis Inaitheanta Phearsanta (FII) a bhailiú agus a úsáid ar bhealaí nár nochtadh roimhe seo inár mBeartas Príobháideachta. Mar shampla, má thagann gnéithe nua ar bord a éilíonn ar an tseirbhís tuilleadh PII a stóráil, cuirfimid tú ar an eolas faoi seo. Dá bhrí sin, má athraíonn ár gcleachtais faisnéise cuirfimid aon choigeartuithe ar ár bpolasaí ar an láithreán gréasáin seo agus athróimid an dáta “Uasdátú Is Déanaí” thuas. Mura n-éilítear fógra breise nó toiliú breise go sainráite de réir na ndlíthe infheidhme, beidh sé seo mar fhógra duit faoi na hathruithe seo. Ní bheidh tú “toilithe go huathoibríoch” in aon chodanna nua den tseirbhís a dteastaíonn PII breise uathu. Má tá imní ort faoin gcaoi a n-úsáidtear do chuid faisnéise, cuir leabharmharc leis an leathanach seo ar do bhrabhsálaí gréasáin agus seiceáil siar go tréimhsiúil.