Skip to main content

Córas Fiosrúcháin Réamhphleanála
Chontae na Gaillimhe

Bain úsáid as an gcóras fiosrúcháin réamhphleanála seo chun Tuairisc saor in aisce a ghiniúint do do theorainn láithreáin atá beartaithe i gContae na Gaillimhe, a chuirfidh le chéile faisnéis phleanála coiteanta a bhaineann le criosuithe úsáide talún, riosca tuilte, struchtúir chosanta agus ábhair eile. Is féidir leis an eolas seo cabhrú le hiarratas ar chead pleanála a ullmhú nó le cinneadh a dhéanamh maidir le cibé an mbeadh gá le cruinniú réamhphleanála nó nach mbeadh.

Córas fiosrúcháin réamhphleanála atá éasca
le húsáid do Chontae na Gaillimhe

Bain úsáid as ár dtógálaí tuarascála réamhphleanála chun foghlaim faoi do theorainn láithreáin bheartaithe. Déanfaimid crostagairt ar do shuíomh i gcoinne roinnt príomhchritéar pleanála, lena n-áirítear:

Ní thógann sé ach nóiméad chun do thuarascáil
réamhphleanála saor in aisce a ghiniúint.