Skip to main content

Maidir le Tuairisc Réamhphleanála Chontae na Gaillimhe

Tá an tseirbhís saor in aisce seo á tairiscint ag Comhairle Chontae na Gaillimhe d'iarratasóirí pleanála ionchasacha chun eolas cúlra a chur ar fáil faoin teorainn láithreáin atá beartaithe acu. Baineann an Chomhairle úsáid as go leor gnéithe chun a fháil amach an bhfuil suíomh láithreáin oiriúnach le haghaidh pleanála agus léiríonn na “tuairisc réamhphleanála” atá ar fáil ar an láithreán gréasáin seo oiriúnacht bunaithe ar roinnt critéar. Mar shampla, má tá teorainn láithreáin suite laistigh de Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta (SAC), d'fhéadfadh sé tionchar a imirt ar an gcinneadh pleanála. Cuireann an tuairisc seo in iúl duit má tá do shuíomh beartaithe laistigh de SAC chomh maith le go leor leibhéal faisnéise cuardaigh eile, agus is féidir leat cinneadh a dhéanamh uaidh sin más fiú dul ar aghaidh le hiarratas ar chead pleanála.

Tá sé tapa agus éasca do thuairisc réamhphleanála a chruthú saor in aisce. Is féidir leat an fhoirm Cruthaigh Tuairisc a úsáid agus an léarscáil a úsáid chun aird a tharraingt ar an teorainn láithreáin atá beartaithe agat. Nuair a chuireann tú d'iarratas isteach, tógfaidh sé cúpla soicind chun do thuairisc a chur le chéile. Gheobhaidh tú ríomhphost freisin le nasc chuig do thuairisc ionas gur féidir leat breathnú arís ar an Tuairisc ag tráth níos déanaí.

Séanadh Seirbhíse

Tugtar an t-eolas a chuirtear ar fáil anseo gan dochar a dhéanamh do bhreithniú foirmiúil aon iarratas pleanála ina dhiaidh sin. Deirtear in Alt 247 (3) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) “Ní dochar comhchomhairliúcháin a dhéanamh do chomhlíonadh aon fheidhmeanna eile dá chuid ag údarás pleanála faoin Acht seo nó faoi aon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo agus ní féidir brath air sa phróiseas foirmiúil pleanála nó in imeachtaí dlíthiúla.”

Ceisteanna Coitianta

Cliceáil ar aon cheist ón liosta thíos chun an freagra a fheiceáil.

Ginearálta

Cén t-eolas atá sa tuairisc réamhphleanála?
Baineann Comhairle Chontae na Gaillimhe úsáid as roinnt “leibhéil chuardaigh” d'fhaisnéis mapáilte atá crostagartha ina n-aonar i gcoinne na teorann láithreáin atá beartaithe agat. Déantar an t-eolas seo a thiomsú thar roinnt topaicí, mar seo a leanas:
 • Iarratais & cinntí pleanála in aice láimhe
 • Sonruithe Criosaithe Pleanála Forbartha
 • Tógáil & Caomhnú
 • Teorainneacha Riaracháin
 • Bonneagar & Uiscebhealaí
 • Tréithriú Tírdhreacha
 • Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra ainmnithe
 • Tuilte
Cá fhad a thógann sé chun mo thuairisc a chruthú?
Ba chóir go dtógfadh sé níos lú ná nóiméad chun an tuairisc a chruthú. Tar éis duit an fhoirm a chur isteach chun do thuairisc a iarraidh, lódálfaidh an láithreán gréasáin leathanach coinneála le comhaireamh síos. Athnuafar an leathanach nuair a rachaidh an comhaireamh síos in éag agus lódálfar do thuairisc ar an scáileán. Gheobhaidh tú ríomhphost freisin le nasc chuig do thuairisc
Cé leis na sonraí a úsáidtear sna tuairiscí réamhphleanála?
Le roinnt leibhéal cuardaigh, úsáideann an tuairisc réamhphleanála foinsí sonraí éagsúla. Gineann Comhairle Chontae na Gaillimhe go leor de na leibhéil chuardaigh go hinmheánach agus áirítear orthu sin teorainneacha criosaithe, tuarascálacha tírdhreacha tréithrithe, agus cinn eile. Idir an dá linn, cuireann gníomhaireachtaí stáit eile ar nós Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann, Fhardal Náisiúnta na hOidhreachta Ailtireachta, agus cinn eile sonraí tríú páirtí ar fáil. I ngach cás, is le Comhairle Chontae na Gaillimhe na sonraí a úsáidtear sa tuarascáil nó tá siad ar fáil trí cheadúnas sonraí oscailte a úsáid, rud a chiallaíonn gur féidir iad a úsáid ar an tseirbhís seo. Áirítear sa tuairisc naisc do gach leibhéal cuardaigh chun aird a tharraingt ar úinéir na sonraí agus ar aon fhaisnéis chóipchirt/cheadúnais.
Cad iad na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an tseirbhís seo?
Tá an tseirbhís seo deartha chun eolas a chur ar fáil do chónaitheoirí na Gaillimhe faoin teorainn láithreáin beartaithe sula gcuirtear iarratas isteach ar chead pleanála. Is iad seo a leanas na buntáistí a bhaineann leis an gcur chuige seo:
 • Tá an t-iarratasóir pleanála níos eolaí faoi na cúinsí pleanála dá dteorainn láithreáin.
 • Ní raibh an t-eolas seo ar fáil go minic ach roinnte idir láithreáin ghréasáin agus seirbhísí ar leithligh. Tugann an cur chuige seo an t-eolas ar fad le chéile, rud a shábhálann go leor ama ar an iarratasóir pleanála.
 • Tá an gineadóir tuairisce tapa agus éasca le húsáid. Níl le déanamh agat ach do theorainn láithreáin a tharraingt agus an fhoirm a chur isteach. Déanaimid an chuid eile, agus tógann sé soicind chun do thuarascáil iomlán a ghiniúint

Téarmaí, Príobháideacht & Séanadh Sonraí

Cad iad na téarmaí agus coinníollacha don tseirbhís seo?
Is féidir leat Téarmaí agus Coinníollacha Sheirbhís Thuairisce Réamhphleanála Chontae na Gaillimhe a léamh ar an suíomh gréasáin seo. Tá nasc chuig na téarmaí i réimse an bhuntaisc ar gach leathanach freisin
Cén Ráiteas Príobháideachta atá i bhfeidhm don tseirbhís seo?
Is féidir leat Ráiteas Príobháideachta Sheirbhís Thuairisce Réamhphleanála Chontae na Gaillimhe a léamh ar an suíomh gréasáin seo. Tá nasc chuig an ráiteas príobháideachta i réimse an bhuntaisc ar gach leathanach freisin
Cé leis na sonraí cuardaigh sna tuarascálacha réamhphleanála?
Aithnítear úinéir na sonraí do gach leibhéal cuardaigh sa tuarascáil réamhphleanála. Ligeann hipearnasc aníos don léitheoir féachaint ar úinéir na sonraí mar aon le haon fhaisnéis cheadúnaithe do leibhéil aonair. I ngach cás, cuirtear na sonraí a úsáidtear ar fáil lena n-úsáid sna tuairiscí seo. Áirítear leis seo leibhéil chuardaigh Chomhairle Chontae na Gaillimhe (m.sh., criosuithe, iarratais phleanála) agus foinsí sonraí 3ú páirtí amhail Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra, agus cinn eile.
Eolas faoi Sholáthraithe Seirbhíse
Tá seirbhís Thuairisce Réamhphleanála Chontae na Gaillimhe deartha agus bainistithe ag Pin Point Alerts Ltd. Dearadh an teicneolaíocht i gcomhpháirtíocht le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus is furasta í a aistriú d'údaráis áitiúla eile. Déan teagmháil le Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. nó (01) 2544363 chun tuilleadh eolais a fháil.